top of page
สติกเกอร์เหล่านี้พิมพ์บนไวนิลกาวที่มีความทึบแสงสูง ทนทาน ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป รวมทั้งสำหรับติดสติกเกอร์หรือสีอื่นๆ ไวนิลคุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีฟองอากาศเมื่อติดสติกเกอร์

• ฟิล์มทึบแสงสูงจนมองไม่เห็น
• แอปพลิเคชั่นที่ปราศจากฟองอากาศที่ง่ายและรวดเร็ว
• ไวนิลทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในร่ม
• ความหนาแน่น 95µ

อย่าลืมทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติดสติกเกอร์

สติ๊กเกอร์โลโก้ THN

$4.00ราคา
    bottom of page